FƏLSƏFƏ
“Təbii əxlaq və gerçəklik haqqında” – Akvinalı Foma

Təbii əxlaq İnsanlarda sonsuz qanuna bir əlavə olan təbii qanun vardır və bu qanunla yaxşını