FƏLSƏFƏ
Kolin Vilson: Tənha ingilis ekzistensialist

Kolin Vilson(1931-2013) çox güman ki, İngiltərənin tanınan tək ekzistensialist filosofu idi. Vilson, Robert Solomon-un “Existensializm”