FƏLSƏFƏ
Bertran Rassel və “Hər kəs üçün fəlsəfə” fikri

Düşüncə xadimləri olaraq qarşılaşdığımız qəribə problemlərdən biri, fəlsəfi fikirləri kimlərin ümumi kütlə üçün əlçatan hala