ENSİKLOPEDİYA
Transendental Materializm nədir? – Araz Əliyev

 Əslində hər elə “özündə şey” adlananın ətrafındadır.“Özündə şey” nədir, ən asan şəkildə desək Tanrı və