BLOG
Musiqinin ruhundan Tragediyanın doğulması – Fridrix Nitsşe

Heç kim Ellin antik çağının hələ gələcəkdəki yenidən doğumuna duyulan inancımızı korlamağa çalışmasın; çünki təkcə