HUMANİTAR
“Elm fəlsəfənin böyük problemlərini həll edə bilməyəcək” – Culian Fridlend

Yenidən meydana gəldiyi təəssüratını yaradan populyar positivist düşüncə xətti elmlərin paradiqmatik dəyişikliyin kandarına gəldiyini göstərməkdədir.