FƏLSƏFƏ
Robert Nozik II: Statizm və anarxizm arasında

Əvvəlki məqalədə dediyimiz kimi, azadlıq və fərdi hüquqlar anlayışı Nozikin siyasi nəzəriyyəsinin başlanğıc nöqtəsindədir. Bu