FƏLSƏFƏ
Platonun siyasi konsepsiyası avtokratik ideologiyalara nə dərəcədə təsir edib?

Platonun “Respublika” və digər əsərlərindəki ideal dövlət konsepsiyası ekstremal ideologiyaların yaranmasına təsir göstərmişdir. Afinadakı uğursuz