HUMANİTAR
Bruno Latour və “elm müharibələri” – Jop de Vriese

70 yaşındakı Fransız sosiolog Bruno Latour-un bir müddət elmin başına bəla olmuşdur. İndi isə yenidən