HUMANİTAR
Theodor Adorno və mədəniyyət sənayesi haqqında – Jeanne Willette

İkinci dünya müharibəsi zamanı sürgün edildiyi Amerikada yaşayan Theodor Adorno Frankfurt məktəbi vasitəsilə inkişaf etməkdə