HUMANİTAR
Jak Derrida: Yazıçı, Ritorika və Dekonstruksiya

Özünüzü yazıçı hesab edirsinizmi? Öncədən müəyyən olunmuş sərhədləri qəbul etmədən bu suala cavab vermək çətindir.