HUMANİTAR
Markus Gabriel və Alman fəlsəfəsinin renessansı – I hissə

Çağdaş dünyanın önəmli fikir adamlarından biri olan Markus Gabriel(1980) ümumi oxucu kütləsinə xitab edən əsərləri