HUMANİTAR
“Bərabərlik necə qurulmalı?” – Ronald Dvorkin

Nəzəriyyəsindəki bütün düşüncələrini hüquq və azadlıqlarla vəhdətdə təqdim edərək izah edən Amerikalı siyasi nəzəriyyəçi, filosof