ENSİKLOPEDİYA
Metamodernizm nədir? – Araz Əliyev

Metamodernizm: Postmodern fərdin sosial adaptasiyası Ortaq gəlinmiş nəticə ondan ibarətdir ki, Metamodernizm, özündən daha əvvəlki