VİDEO
“Pol Qoqen” – Düşüncə təcrübəsi [Filosofix]

Pol Qoqen dünya şöhrətli rəssamdır. O, bu şöhrətə nail olmaq üçün ailəsini tərk edərək uzaq