HUMANİTAR
“Tiresias: Ovidin Metamorfozları” – Fərid Kazımov

*Oxuculardan bu məqaləni müəllifin öz fikirlərini və əlavələrini də ehtiva etdiyi üçün müvafiq mifin şərhi