HUMANİTAR
Ortaqlıq demokratiyası – Ronald Dvorkin

Ədalət prinsipinə siyasi fəzilət kimi yanaşan Dvorkin demokratiyaya da hüquq nəzəriyyəsində önəmli yer verir. Demokratiyadan