FƏLSƏFƏ
Lyotard: Bilik satılmaq üçün istehsal olunur!

“Bilik satılmaq üçün istehsal olunur” düşüncəsi J.F.Lyotardın 1979-cu ildə çap edilmiş “Postmodern Vəziyyət” (The Postmodern