FƏLSƏFƏ
Maarifçilik dövrünün 3 qadın filosofu – Benjamin Vinterhalter

1949-cu ildə nəşr olunan “İkinci cins” əsərində Simone de Bovuar “dünya hər zaman kişilərə aiddir”