BLOG, FƏLSƏFƏ
Aktiv və passiv evtanaziya – Ceyms Reyçels

Aktiv və passiv evtanaziya arasındakı ənənəvi fərq tənqidi analiz tələb edən bir fərqdir. Ənənəvi doktrina