BLOG
Albert Kamyu -“Nitsşe və inkarçılıq”

“Tanrını inkar edirik, Tanrıya cavabdehliyi inkar edirik, ancaq belə xilas edəcəyik dünyanı”. Nitsşe ilə inkarçılıq, sanki,