ENSİKLOPEDİYA, FƏLSƏFƏ
Amerikan Aydınlanması – Şeyn J.Rallston

Amerikan Aydınlanmasının hansı zaman periodunda reallaşdığı barədə fikir ayrılıqları olsa da, XVIII əsrdə İngilis hökmranlığı