FƏLSƏFƏ
Dekart – Əxlaq haqqında məktublar I, 21 may 1643

Elizabet 16 may 1643-cü il tarixli məktubunda Dekartdan “insan ruhunun iradə hərəkətlərini meydana gətirmək üçün