FƏLSƏFƏ
Yalnız fəzilətli insanlar həqiqi dost ola bilər: Aristotel və dostluq haqqında – Co Hamfreys

Feysbukda görə bilməyəcəyini bir şey var: Sadəcə fəzilətli insanlar əsl dost ola bilərlər. “Bəşəriyyət tarixinin