FƏLSƏFƏ, HUMANİTAR
Ədalət nədir və o, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında harada və necə qeyd edilib?

Giriş Ədalət-tarix boyu mənasının nə demək olduğu, tam olaraq necə əldə edilə bilinəcəyi açıqlana bilməyən