BLOG
Martin Haydeqqer, Hitler Almaniyası və Yəhudi Düşmənçiliyi

Martin Haydeqqer (1889-1976) alman filosofu, ekzistensializm cərəyanının nümayəndələrindən biridir. Haydeqqer XX əsrin ən böyük mütəfəkkirləri