HUMANİTAR
Corcio Agamben: “Fəlsəfə mənim əqidəmdir” – Antonio Gnolio

“Fəlsəfə nədir” adlı kitabında bəhs etdiyi o məşhur suala italyan filosof Corcio Agamben (1942) “Fəlsəfə mənim əqidəmdir