FƏLSƏFƏ
Analitik fəlsəfəyə qarşı qitə fəlsəfəsi – Michael Huemer

Bəziləriniz çağdaş fəlsəfədəki “analitik” və “qitə” tərzlərinin fərqli olduğunu bilir, lakin bu fərqlərin nə haqqında