FƏLSƏFƏ
“İnsanın dəyəri haqqında nitq” – Pico della Mirandola

Oratio de Hominis Dignitate, bölüm 5 Ən hörmətli Atalar, bunlar məni fəlsəfə ilə məşğul olmaq